Home

Ushairi wenye ladha

Mashairi

• • •

 • SIO PAMBO
  LIMETUNGWA NA FADHILA MWANANGURA #MALENGA MWEMA Nalikalia kigogo, niweze kulijadili Hili neno sikidogo, linaniuma akili Sitolilumba kidigo, Kuchengwa hilo kubali Kuavya mimba si pambo, msi mwana ni mkiwa. Sina hasira…More
 • RAHA
  Ubeti wa kwanza (1 ) Asali tamu ya guru , raha kutekerenyeka Kupatiwa kwa uhuru, nafsi yanyong’onyeka Hii haina ushuru , K.R.A yaumbuka Mapenzi hasa Napewa , sikuiga ni kufana…More
 • WENGINE
  Ubeti wa kwanza ( 1 ) Hii nafasi nyingine , nudhumu kuiandika Niseme neno lengine , kuihusu kila rika Nikiyasaza mengine , bado hayajanifika Mabinadamu mengine , jina ndo limebakia…More
 • NYONYO
  Ubeti wa kwanza (1 ) Kwa wanaonisikia , ni shairi si waraka Naghani najifutua , pwamu zinanichemka La mama najinyonyea , lengine sitotosheka Kiswahili aminia  , nyonyoyo naitosheka More
 • POLE
  1.      Sijivishi uhakimu , uungu na ujuaji           Najitwika jukumu , kunena langu hitaji          Nahitaji ‘siwe ngumu , samehe na ufariji          Sema pole ukosapo , sema pole ukoswapo More
 • MITANDAO
  1. Jamani siwakemei, si uzuzu nayosema           Nisiposema ni hai, nitakosa yangu dhima            Nasema nikiwarai, mnelewe himahima            Ulevi gani ‘mezuka , mitandao kutuganda? More

• • •